Vyberte a nahlašte problém:
Úklid ulicPoškozený mobiliářNepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpadNepořádek kolem sběrných nádob na komunální odpad
Psí exkrementyChybějící sáčky na psí exkrementyVeřejné osvětleníVeřejná zeleň (nepořádek, projevy vandalismu)
Dětská hřiště (nepořádek, projevy vandalismu)Černé skládkyZávady chodníků a komunikacíDalší podněty Čisté Trojce
#10613   Odpadky 19. 3. 2020 (11:06)Jean
#10612   Před domeem Orebitská 5 je velký psí výkal, vzhledem k současné situaci nechce nikdo jít ven a uklidit…18. 3. 2020 (22:58)šárka
#10611   Odložený odpad u sběrné nádoby.18. 3. 2020 (16:42)Vladek
#10610   Davkovace.Pamatujete?18. 3. 2020 (14:31)Čistá
#10609   Kbelík v lese18. 3. 2020 (13:47)Čistá
#10608   Opěrka sedacky18. 3. 2020 (13:46)Čistá
#10607   Bordel opet18. 3. 2020 (11:38)Čistá
#10606   tv18. 3. 2020 (10:37)Tomáš
#10605   Od minulého týdne nejsou vyváženy nádoby na odpad v parku. Kolem laviček se hromadí odpadky a bezdomovci…18. 3. 2020 (08:36)Filip
#10604   Chybí sáčky v V okolí náměstí Jiřího z Lobkovic všude po ulicích se pak valí hromádky není to hezký pohled17. 3. 2020 (17:03)Vero
#10603   asi injekcni strikacka (v záhonu mezi kosatci a tulipany) a neporadek okolo (oblečení).'17. 3. 2020 (16:20)Andrea
#10602   Bordel u kontejnerů17. 3. 2020 (15:17)Čistá
#10601   Odpadky mimo nádoby17. 3. 2020 (13:36)Telefonicky
#10600   Kus rozbitého květináče s betonem17. 3. 2020 (13:22)Emailem
#10599   Nevysypané odpadkové koše v parku, včetně černých pytlů u nich, mnoho odpadků na zelené ploše.17. 3. 2020 (12:07)Jiří
#10598   Sklo17. 3. 2020 (10:50)Petr
#10597   Dne 5.3.2020 ohlášeny chybějící sáčky na psí exkrementy a nevyvezené koše ve vnitrobloku Pod Parukářkou…17. 3. 2020 (08:15)Lubomír
#10596   Neznámý bordel u vchodu ;(17. 3. 2020 (07:13)Pavel
#10594   Prosím uklidit kol kontejnerů Pod lipami 5516. 3. 2020 (10:05)Michaela
#10593   Nepořádek na chodníku mezi parkujícími auty od rohu Koněvova/Buchovcova (obchod ovoce zelenina) až po Buchovcova…15. 3. 2020 (17:39)Igor
#10592   U kontejnerů na tříděný odpad bývá často nepořádek a kontejnery na papír a plasty jsou brzy po odvozu přeplněné.15. 3. 2020 (16:13)R.
#10591   Křoví prorůstá plotem ze zahrady na chodník a brání v pohodlném průchodu, někdy nutí chodce až ke vstoupení…15. 3. 2020 (16:07)R.
#10590   Rozpadlá dlažba (z malých kostek) na několika místech chodníku v ulici U kněžské louky v úseku od ulice…15. 3. 2020 (15:56)R.
#10589   plný papír a plasty15. 3. 2020 (15:51)Václav
#10588   plný kontejner na plasty a papír, odložený sedák15. 3. 2020 (15:35)Václav
#10587   Odpadky 15. 3. 2020 (10:37)Jean
#10586   V ulici Biskupcova mezi ulicemi Strážní a Na Hlídce a v blízkém okolí je neustále neskutečně moc psích…14. 3. 2020 (22:19)Radka
#10585   Chodník v ulici Biskupcova mezi ulicemi Strážní a Na Hlídce. V chodníku jsou různé díry, uvolněné dlažnice,…14. 3. 2020 (22:14)Radka
#10584   Vyhozený nábytek u kontejnerů na tříděný odpad. 14. 3. 2020 (15:35)Veronika
#10583   Chodník úzký hrbolatý, s dírami14. 3. 2020 (15:01)Filip

Čistá Trojka pro iPhone (stáhnout aplikaci) Čistá Trojka pro Android (stáhnout aplikaci)

Smyslem projektu Čistá Trojka je snaha zlepšit prostředí, ve kterém žijeme. Chceme žít ve městě, které bude oázou klidu, kde dobře udržované plochy zeleně, parků, ulic, veřejných prostranství bez odpadků, nedopalků, psích exkrementů, přeplněných kontejnerů, budou samozřejmostí. Všímejme si proto dobrých příkladů, jak žít v lepším prostředí a upozorňujme na ty špatné. My se o to snažíme prostřednictvím projektu Čistá Trojka! Přidejte se k nám!

Chceme, aby Praha 3 byla místem, kde se bude dobře žít!

Jak se recyklují elektrické kabely?

29. 3. 2020

Jak se recyklují elektrické kabely?

 

Elektrické kabely jsou elektroodpad. Každý elektroodpad v sobě skrývá vzácné kovy, které je z nich možné získat zpět pro další použití. Stejně tak je možné zpětně využít i materiály z izolace. Velké množství odpadních kabelů pochází především ze stavebnictví (demolice), z leteckého a automobilového průmyslu, a z běžné elektroniky, domácích rekonstrukcí.

 

Staré kabely, káblíky a drátky je možné v malém odevzdávat do kontejnerů na elektroodpad nebo do sběrných dvorů.

 

 

Co obsahují elektrické kabely?

V naprosté většině je vodivá část vyrobena z mědi, popřípadě starší kabeláž z hliníku. Existují i kabely využívající jiné drahé kovy, ty se používají především v elektronice a nejedná se o zásadní množství.

Právě měď je třetím nejzásadnějším průmyslovým kovem hned po železu a hliníku. Světová spotřeba mědi je zhruba 24 mil. tun ročně. Mědi ubývá a její recyklace je důležitou součástí ekonomiky.

Další co elektrické kabely obsahují je izolace, kterou tvoří převážně PVC. Aby bylo možné PVC používat jako izolační materiál, je nutné do něho přidávat zpomalovače hoření, tzv. plastifikátory (změkčovadla) nebo stabilizátory. PVC izolace z kabeláže nevhazujeme do kontejnerů na plast!

 

Jak se recyklují elektrické kabely?

Při mechanické recyklaci se kabely (hovoříme zde o kabelech minimálně o centimetrovém průměru) řežou nebo drtí na malé kousky, které se dále dotřiďují na základě jejich hustoty, popřípadě pomocí elektrostatických technologií. Tímto způsobem je možné získat z odpadních kabelů zpět čistou měď a PVC. 

Tenké kablíky se zpracovávají vymrazováním nebo, ultrazvukem popřípadě pomocí horké vody nebo extrakcí plastifikátorů, což způsobí změknutí PVC izolací.

Při chemické recyklaci kabelů se používají oxidační činidla, popřípadě loužení.

Třetí možností je energetické zpracování. Výsledkem je oxidovaná měď a vznik nežádoucích plynů. Tato metoda je nejméně efektivní, ale zatím nejvíce používaná. 

Získané kovy jsou prodávány a využívány pro další výrobu. Odhadem je podíl recyklované mědi je přes 30 %.

 

Recyklace podmořských kabelů?

Podmořské kabely to je samostatná kapitola. Kabely jsou po ukončení životnosti ponechávány na mořském dně. Je to nejenom bezohledné, ale i ekonomicky ztrátové. Tyto kabely jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů a obsahují velké množství drahých kovů. Odhaduje se, že pod mořem je nataženo kolem 1 200 000 kilometrů kabeláže. Zanechávat tento materiál na mořském dně se ukazuje jako ekonomicky ztrátové aobjevují se první pokusy o zpětnou těžbu této kabeláže a její recyklaci. 

 

Poslední, co zmínit ve spojitosti s recyklací elektrických kabelů, je skutečnost, že díky ilegálnímu obchodu jsou kabely zbavovány izolace prostým hořením. Jelikož izolace obsahují PVC, do ovzduší se uvolňují nebezpečné látky.

Kabely patří do  červených kontejnerů na drobný elektroodpad nebo na sběrný dvůr.

 

Celý článek

Boj s plasty

15. 3. 2020

Boj s plasty

Vsadí obchodníci na ekologickou vlnu? Buď jednorázové obaly opustíme sami, nebo dřív nebo později přijde zákaz. Zatím byl dobrý kšeft plastové pytlíky, kelímky a krabičky vyrábět, teď to může být úplně obráceně. Zatím to zkouší neziskovka Bez obalu a její zkušenosti by mohly pomoct ostatním

 

 

 

Celý článek

Velkoobjemové kontejnery v březnu

28. 2. 2020

Velkoobjemové kontejnery v březnu

Pokud se potřebujete zbavit věcí velkých rozměrů, můžete využít velkoobjemových kontejnerů ( VOK ) jejichž přistavení na březen je rozepsáno v tabulce.

VOK budou přistavovány v pracovní dny pouze po dobu 4 hodin v odpoledních hodinách a o víkendech ve stejném režimu v dopoledních hodinách. Po dobu přistavení VOK bude přítomna obsluha, která zajistí správné ukládání objemného odpadu a bude dohlížet, aby nedošlo ke zneužívání přistavených kontejnerů živnostníky a firmami.

 Žádáme občany, aby neodkládali odpad v jejich okolí!

Co do velkoobjemového kontejneru patří? 

Starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?

Živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např.: autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

 

Celý článek