Výhody vratného skla

13. 2. 2022

Výhody vratného skla

Sklo jde rozbíjet a znovu vyrábět téměř do nekonečna

O recyklaci skla se říká, že sklo lze recyklovat do nekonečna. Toto není daleko od pravdy. Je to také to, co motivuje k bezpočtu optimistických

myšlenek, které třídění (a recyklaci) skla podporují. Ale však  zapomínáme na zásadní skutečnost: skleněné obaly jsou znovupoužitelné. To znamená, že je nemusíme recyklovat, ale můžeme je prostě znovu používat. Vratné lahve. Znáte? V minulosti byla naprostá většina skleněných lahví zálohovaná. Dnes jsou zálohované snad jen lahve na pivo.

Z pohledu neudržitelné situace kolem obalových odpadů by jeden očekával, že převláde snaha se k používání skleněných obalů vrátit. Že vratné (zálohované) nebudou jen lahve, ale že se zálohování bude rozšíří i na další skleněné obaly, jako jsou sklenice od zavařenin, dětských přesnídávek atd. Nebo že se vedle kontejnerů na sklo objeví sběrná zařízení, kam bude možné tyto obaly odkládat bez toho, aby se rozbíjely. Recyklovat by se mělo jen takové obalové sklo a skleněné předměty, které již nelze znovu využít. A samozřejmě tabulové sklo.  

 

 

 

 Zcela funkční a použitelný skleněný obal rozbijeme, abychom ho vyrobili znovu. Říkáme tomu recyklace skla.

Systém sběru zálohovaných skleněných lahví je ekonomicky nákladný. Je třeba, aby obchody disponovaly dostatečnými skladovými prostory. Je nutný svoz a v neposlední řadě je třeba mít k dispozici technologie k vytřídění vadných kusů a čištění vrácených lahví. Na jednu stranu by další rozšiřování principu re-use zabránilo ničení a následné znovuvýrobě téhož, na stranu druhou by zřejmě zboží ve skleněných obalech muselo podražit, aby se tyto náklady vykompenzovaly. To, že zacházení s materiály by bylo v principu udržitelnější, je vedlejší.

Nedokážeme zálohovat skleněné obaly, pojďme to zkusit s plastem 

Obalový plast není materiál s odolností skla. Navíc všechny  plastové lahve, které budeme chtít zálohovat, se budou muset nejprve vyrobit. Jejich životnost bude v řádu jednotek cyklů. Budeme tedy raději investovat do zcela nové infrastruktury na zálohování plastových lahví, se kterou nemáme žádné zkušenosti? Nebo navážeme a rozvineme tradici zálohování skla?