Velkoobjemové kontejnery v říjnu 2020

28. 9. 2020

Velkoobjemové kontejnery v říjnu 2020

Pokud se potřebujete zbavit věcí velkých rozměrů, můžete využít velkoobjemových kontejnerů ( VOK ) jejichž přistavení na říjen je rozepsáno v tabulce.VOK budou přistavovány v pracovní dny pouze po dobu 4 hodin v odpoledních hodinách a o víkendech ve stejném režimu v dopoledních hodinách. Po dobu přistavení VOK bude přítomna obsluha, která zajistí správné ukládání objemného odpadu a bude dohlížet, aby nedošlo ke zneužívání přistavených kontejnerů živnostníky a firmami.

 Žádáme občany, aby neodkládali odpad v jejich okolí!

 

Co do velkoobjemového kontejneru patří? 

Starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?

Živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např.: autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky

Říjen 2020

stanoviště  

 datum

 od

 do

Ambrožova x Malešická

   01.10.2020

   15:00

    19:00

Koněvova x V Jezerách

   03.10.2020

    09:00. 

    13:00

Soběslavská x Hollarovo nám.

   03.10.2020

   10:00

   14:00

Prokopovo náměstí

   06.10.2020

   13:00

   17:00

Na Vrcholu x V Domově

   06.10.2020

   14:00

   18:00

nám. Jiřího z Lobkovic

   07.10.2020

   13:00

   17:00

nám. Barikád

   07.10.2020

   15:00

   19:00

Kostnické nám.x Blahníkova

   08.10.2020

   15:00

   19:00

Buková x Pod Lipami

   10.10.2020

   09:00

   13:00

Jeseniova 143

   10.10.2020

   10:00

   14:00

Přemyslovská x Orlická

   13.10.2020

   13:00

   17:00

Sudoměřská x Křišťanova

   1.3.10.2020

   14:00

   18:00

Křivá 15

   14.10.2020

   13:00

   17:00

Přemyslovská x Sudoměřská

   14.10.2020

   15:00

   19:00

U Rajské zahrady x Vlkova

    15.10.2020 

   15:00

   19:00

V Zahrádkách x Květinková

   17.10.2020

   09:00

   13:00

Ambrožova x Malešická

   17.10.2020

   10:00

   14:00

Koněvova x V Jezerách

   20.10.2020

   13:00

   17:00

Soběslavská x Hollarovo nám.

   20.10.2020

   14:00

   18:00

Prokopovo nám.

   21.10.2020

   13:00

   17:00

Na Vrcholu x V Domově

   21.10.2020

   15:00

   19:00

nám. Jiřího z Lobkovic

   22.10.2020

   15:00

   19:00

nám. Barikád

   24.10.2020

   09:00

   13:00

Kostnické nám. x Blahníkova

   24.10.2020

   10:00

   14:00

Buková x Pod Lipami

   27.10.2020

   13:00

   17:00

Jeseniova 143 

   27.10.2020

   14:00

   18:00

Přemyslovská x Orlická

   29.10.2020

    15:00

   19:00

Sudoměřská x Křišťanova

   31.10.2020

   09:00

   13:00

Křivá 15

   31.10.2020

   10:00

   14:00

 .