Velkoobjemové kontejnery na září 2023

6. 8. 2023

Velkoobjemové kontejnery na září 2023

Pokud se potřebujete zbavit věcí velkých rozměrů, můžete využít velkoobjemových kontejnerů ( VOK ) jejichž přistavení na září 2023 je rozepsáno v tabulce.

VOK budou přistavovány v pracovní dny pouze po dobu 4 hodin v odpoledních hodinách a o víkendech ve stejném režimu v dopoledních hodinách. Po dobu přistavení VOK bude přítomna obsluha, která zajistí správné ukládání objemného odpadu a bude dohlížet, aby nedošlo ke zneužívání přistavených kontejnerů živnostníky a firmami.

Žádáme občany, aby neodkládali odpad v jejich okolí!

 

 

 

Co do velkoobjemového kontejneru patří? 

Starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?

Živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např.: autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

září 2023

stanoviště datum od fo
Soběslavská × Hollarovo nám. 5. 9. 2023 14:00 18:00
Buková × Pod Lipami 6. 9. 2023 15:00 19:00
Jeseniova 143 7. 9. 2023 15:00 19:00
Kostnické nám. × Blahníkova 9. 9. 2023 09:00 13:00
Přemyslovská × Orlická 9. 9. 2023 10:00 14:00
Křivá 15 12. 9. 2023 14:00 18:00
Ambrožova × Malešická 13. 9. 2023 15:00 19:00
nám. Jiřího z Lobkovic 14. 9. 2023 15:00 19:00
V Zahrádkách × Květinková 16. 9. 2023 09:00 13:00
Sudoměřská × Křišťanova 16. 9. 2023 10:00 14:00
Koněvova × V Jezerách 19. 9. 2023 14:00 18:00
Prokopovo nám. 20. 9. 2023 15:00 19:00
Soběslavská × Hollarovo nám. 21. 9. 2023 15:00 19:00
nám. Barikád 23. 9. 2023 09:00 13:00
U Rajské zahrady × Vlkova 23. 9. 2023 10:00 14:00
Přemyslovská × Sudoměřská 26. 9. 2023 14:00 18:00