Velkoobjemové kontejnery na září 2021

1. 8. 2021

Velkoobjemové kontejnery na září 2021

Pokud se potřebujete zbavit věcí velkých rozměrů, můžete využít velkoobjemových kontejnerů ( VOK ) jejichž přistavení na září je rozepsáno v tabulce.

VOK budou přistavovány v pracovní dny pouze po dobu 4 hodin v odpoledních hodinách a o víkendech ve stejném režimu v dopoledních hodinách. Po dobu přistavení VOK bude přítomna obsluha, která zajistí správné ukládání objemného odpadu a bude dohlížet, aby nedošlo ke zneužívání přistavených kontejnerů živnostníky a firmami.

 Žádáme občany, aby neodkládali odpad v jejich okolí!

 

 

 

Co do velkoobjemového kontejneru patří? 

Starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?

Živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např.: autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

září 2021

stanoviště

datum

od

do

Ambrožova x Malešická                        

01.09.2021.      

13:00.      

17:00.      

Soběslavská x Hollarovo náměstí

01.09.2021

15:00

19:00

Prokopovo náměstí

02.09.2021

15:00

19:00

nám. Jiřího z Lobkovic

04.09.2021

09:00

13:00

nám. Barikád

04.09.2021

10:00

14:00

Kostnické náměstí x Blahníkova

07.09.2021

13:00

17:00

Přemyslovská x Orlická

08.09.2021

15:00

19:00

Sudoměřská x Křišťanova

09.09.2021

15:00

19:00

Křivá 15

11.09.2021

09:00

13:00

Přemyslovská x Sudoměřská

11.09.2021

10:00

14:00

V Zahrádkách x Květinková

14.09.2021

14:00

18:00

Ambrožova x Malešická

15.09.2021

13:00

17:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí

16.09.2021

15:00

19:00

Prokopovo náměstí

18.09.2021

09:00

13:00

nám. Jiřího z Lobkovic

21.09.2021

13:00

17:00

Kostnické náměstí x Blahníkova

22.09.2021

13:00

17:00

Jeseniova 143

23.09.2021

15:00

19:00

Přemyslovská x Orlická

25.09.2021

09:00

13:00

Sudoměřská x Křišťanova

25.09.2021

10:00

14:00

Přemyslovská x Sudoměřská

29.09.2021

15:00

19:00

U Rajské zahrady x Vlkova

30.09.2021

15:00

19:00