Velkoobjemové kontejnery na červen 2022

29. 5. 2022

Velkoobjemové kontejnery na červen 2022

Pokud se potřebujete zbavit věcí velkých rozměrů, můžete využít velkoobjemových kontejnerů ( VOK ) jejichž přistavení na červen je rozepsáno v tabulce.

VOK budou přistavovány v pracovní dny pouze po dobu 4 hodin v odpoledních hodinách a o víkendech ve stejném režimu v dopoledních hodinách. Po dobu přistavení VOK bude přítomna obsluha, která zajistí správné ukládání objemného odpadu a bude dohlížet, aby nedošlo ke zneužívání přistavených kontejnerů živnostníky a firmami.

Žádáme občany, aby neodkládali odpad v jejich okolí!

 

 

 

Co do velkoobjemového kontejneru patří? 

Starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?

Živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např.: autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Červen 2022

Přemyslovská × Sudoměřská             2. 6. 2022.      15:00.    19:00  
U Rajské zahrady × Vlkova 4. 6. 2022 9:00 13:00
Soběslavská × Hollarovo nám. 4. 6. 2022 10:00 14:00
Buková × Pod Lipami 7. 6. 2022 14:00 18:00
Prokopovo nám. 9. 6. 2022 15:00 19:00
nám. Jiřího z Lobkovic 11. 6. 2022 9:00 13:00
nám. Barikád 11. 6. 2022 10:00 14:00
Křivá 15 14. 6. 2022 14:00 18:00
Kostnické nám. × Blahníkova 16. 6. 2022 15:00 19:00
Jeseniova 143 18. 6. 2022 9:00 13:00
Přemyslovská × Orlická 18. 6. 2022 10:00 14:00
V Zahrádkách × Květinková 21. 6. 2022 14:00 18:00
Sudoměřská × Křišťanova 23. 6. 2022 15:00 19:00