Tříďme odpad, ne vzduch !

2. 7. 2022

Tříďme odpad, ne vzduch !

Za poslední tři roky se na Praze 3 navýšila kapacita stanovišť tříděného odpadu o 60 %. Vzrostla i četnost úklidu kolem kontejnerů a svozu odpadu. Přesto nádoby na tříděný odpad na mnoha místech stále přetékají.

.

 

Pojďme s tím zatočit! PET lahve a plechovky
stačí sešlápnout, polystyren nalámat a papírové krabice složit, zmáčknout nebo roztrhat. Objem odpadu se tím zmenší až na třetinu, uvolní se místo v kontejneru a odpad nebude nutné stále častěji svážet. Pro stejné množství odpadu pak může přijet jeden popelářský vůz namísto tří a pomůžeme
tím zajistit efektivnější a ekologičtější nakládání
s tříděným odpadem.