Tisková zpráva Prahy 3: Projekt Čistá Trojka začal úspěšně. Lidé z Prahy 3 službu využívají od prvního dne a nepořádek sami aktivně oznamují.

7. 4. 2016

Tisková zpráva Prahy 3: Projekt Čistá Trojka začal úspěšně. Lidé z Prahy 3 službu využívají od prvního dne a nepořádek sami aktivně oznamují.

S čistotou na ulicích třetí městské části začali pomáhat radnici i samotní občané. Od dubna totiž rozběhl pilotní projekt nové operativní služby Čistá trojka, která může hrát aktivní roli při udržování pořádku a čistoty. Radnice Prahy 3 se inspirovala ve světě, kde podobné projekty úspěšně fungují a ze strany obyvatel se těší trvalé přízni.

Čistá Trojka zahájila provoz 1. dubna, ale již od středy 30. března mohl každý na webu www.cistatrojka.cz zadávat své podněty. Služba si okamžitě našla své příznivce, každý den přibývá prostřednictvím aplikace na mapě Prahy 3 zhruba deset podnětů od občanů. Vyřešeno v ten samý den nebo den následující je 90 procent nahlášených problémů. Navíc si každý může na mapě prohlížet všechny podněty podle data, nebo typu hlášení. U každého nahlášeného podnětu se také lze dozvědět, jak byla věc řešena. U vyřešených oznámení nechybí ani přiložená fotografie výsledku.

„Smyslem projektu Čistá Trojka je snaha zlepšit prostředí, ve kterém žijeme. Chceme žít ve městě, které bude oázou klidu, kde budou dobře udržované plochy zeleně, parků, ulic, veřejných prostranství bez odpadků, nedopalků, psích exkrementů a přeplněných kontejnerů. Všímejme si proto dobrých příkladů, jak žít v lepším prostředí a upozorňujme na ty špatné. Byla bych ráda, kdyby občané v této věci hráli aktivní roli, a vyzývám je tímto ke spolupráci,“ říká starostka Vladislava Hujová.

Čistá Trojka však není pouhou databází problémů, ale komplexní službou. Umožňuje na problémy nejen upozornit, ale hlavně je rovnou řeší. Podle radnice by měla služba nejčastěji sloužit v případě výskytu černých skládek, vandalismu, znečištění psími exkrementy, nebo pokud se občané setkají s poškozeným městským mobiliářem.

Problémy lze hlásit dispečinku Čisté Trojky nejen prostřednictvím webových stránek, ale také prostřednictvím telefonní linky 777 269 959. Dispečer je k dispozici každý pracovní den od 9 do 17 hodin. Většinu problémů řeší přímo pracovníci Čisté Trojky. Ti disponují dodávkovým vozem pro svoz odpadu, který je vybavený vysavačem psích exkrementů, tlakovým čističem, desinfekčními prostředky a dalšími pomůckami pro úklid. Hlášené podněty, jejichž povaha se bude vymykat z běžných kompetencí této akční hlídky, jako je třeba nefunkční pouliční osvětlení, postoupí dispečink odpovědné organizaci. I v tomto případě ale zajistí, aby byl hlášený problém skutečně vyřešen a oznamovatel se o tom dozvěděl. „Funkce pracovníků operujících v terénu je vlastně dvojí: jednak budou na pokyn dispečera dokumentovat a odstraňovat nahlášené nedostatky, ale také je mají sami aktivně vyhledávat a hlásit,“ upřesňuje vedoucí oddělení správy zeleně Jana Caldrová. 

„Čistá Trojka rozhodně nenahrazuje komplexní plošný úklid, který probíhá ve stejném rozsahu jako doposud. Smyslem Čisté Trojky je odstraňovat nenadálé nedostatky v ulicích Prahy 3,“ doplňuje starostka.

Web samozřejmě funguje i na mobilních telefonech a tabletech všech značek. Má totiž responzivní design a všechny funkce zůstávají i na mobilu zachovány. Nepořádek tak lze účinně a komfortně nahlásit přímo z ulice.