PLASTOVÉ OBALY A JEJICH ALTERNATIVY

16. 6. 2022

PLASTOVÉ OBALY A JEJICH ALTERNATIVY

Žijeme v „době plastové“? Je třeba si přiznat, že se bez plastových obalů pravděpodobně úplně neobejdeme – v některých případech plní v současné době nenahraditelnou roli. Navíc s užíváním plastů mnoho z nás vůbec nešetří. Na druhou stranu se začínají čím dál častěji objevovat zprávy o nahrazování plastů jinými typy materiálů. A o čem se mluví?

 

 

Obaly a plastové obaly – proč je používáme?

Důvodů je několik: pojmutí určeného obsahu, ochrana výrobku (např. před mechanickým či chemickým poškozením, škůdci, působením tepla, světla, vlhkosti, ale také ochrana při manipulaci a přepravě). Dále je to důležitá plocha pro prezentaci výrobku a informací o něm pro spotřebitele. Obaly vyrobené z plastu mají mnoho podob, tvarů a velmi často i rozdílné složení, a liší se tak i požadavky na jejich třídění a recyklaci. Právě díky vlastnostem jsou plastové obaly tak populární a rozšířené po celém světě: tenkou fólií můžeme chránit a udržovat déle čerstvou zeleninu nebo třeba maso. Stejně tak můžeme použít plastové obaly na chemické prostředky, jako jsou prací prášky a různé čističe, nebo v podobě sudů pro nebezpečné látky.
Plasty jsou také používány i v kombinaci s jinými materiály.

ZAJÍMAVOST

Takřka 8 % celosvětové produkce ropy je využíváno na výrobu plastových výrobků. A ty se postupem času stávají odpadem.

Nejpoužívanějšími materiály pro výrobu plastových obalů jsou v současné době: PET (polyethylen tereftalát – např. PET láhve) a HDPE (vysokohustotní polyethylen – např. kelímky na jogurty, obaly od chemických přípravků pro domácnost), jeho asi nejznámějším a hojně používaným zástupcem je tenká polyethylenová fólie, která zlidověla pod pojmem „mikroten“, což je chráněné obchodní označení.

Proč omezit používání plastů?

Nejefektivnějším řešením je samozřejmě snaha předcházet produkci odpadů, hledání a preferování šetrnějších alternativ a u odpadu, který vyprodukujeme, pak jeho třídění a následná recyklace.

O čem se mluví – alternativní řešení k plastovým obalům

Jak tedy můžeme plastové obaly v každodenním životě nahradit?

Tak začněme třeba u těch „mikrotéňáků“. Pokud vyrazíme pro ovoce, zeleninu nebo třeba pečivo, nemusíme nutně používat jednorázové sáčky. Stačí si z domova vzít látkovou tašku.

Další alternativou mohou být tzv. „frusacky“. Tyto sáčky jsou vyrobeny z kompostovatelného materiálu na bázi kukuřičného škrobu a jejich hlavní výhodou je skutečnost, že je vlastně můžeme používat neustále.

“A co doba plastová"?

Třeba brzy pomine – vědci z celého světa pracují denně na nových a ještě ekologičtějších alternativách. Uvidíme, jak dlouho dokáží plastové obaly ještě vzdorovat.