NANOODPADY

11. 7. 2022

NANOODPADY

Odpady z oboru nanotechnologií

Co je to nanotechnologie? Říkáme tak těm oblastem průmyslu (a vědy), které si zahrávají s atomy. Cílem je využití materiálů nano rozměrů. Nano má význam jedné miliardtiny jednotky. Nanometr je miliardtina metru. Můžeme si představit jeden nanometr jako fotbalový míč a milimetr jako třeba naši planetu. 

 

 

 

Odborníky v současnosti zajímá, jak mohou nanomateriály ovlivnit proces recyklace. Nanomateriály jsou často součástí některých plastů a kovů. Pronikají do elektroniky, medicíny, kosmetiky, automobilového, papírenského, leteckého nebo zbrojního průmyslu. Mnoho těchto materiálů dále v podobě odpadů zpracováváme. A neustále se zvětšující množství nanočástic v nich může toto naše nakládání ovlivnit.

Vliv nanomateriálů na životní prostředí

Samostatnou kapitolou jsou odpady z nanomateriálů a jejich vliv na životní prostředí. Ani bůh ani evoluce s něčím tak maličkým, co by se uměle produkovalo v takovém množství nepočítali! Existuje jen málo odvětví, kam by nanotechnologie nepronikaly, je jen otázkou času, kdy si nějakých negativních vlivů všimneme.

To, co vyvolává obavy, je množství nanomateriálů, které se dostávají do oběhu ať už ve spotřebním zboží, nebo jako součásti technologických zařízení. Popřípadě dalších průmyslem využívaných aplikací. Čím více se budou nanomateriály dostávat do běžného života, stanou se součástí průmyslu (a logicky i ekonomiky), tím více se budeme setkávat s odpadem, který tyto pidičástice bude obsahovat. V současnosti se tzv. nanoodpady nevyskytují ani v katalogu odpadů, kde jinak najdeme kde co.

Budoucnost odpadů z nanomateriálů nám nejspíše přinesou nanomateriály samy!