Kontejnery až v září

22. 8. 2022

Kontejnery až v září

Upozornění — Vzhledem k tomu, že u správce odpadového hospodářství hlavního města Prahy (Magistrát hl.m. Prahy, odboru ochrany prostředí, oddělení odpadů) dochází v současné době ke změně smlouvy s dodavatelem služby VOK (velkoobjemových kontejnerů), je tato služba v měsících červenci a srpnu bohužel nedostupná. Po tuto dobu prosím využijte sběrných dvorů.

Podzimní harmonogram přistavování VOK na území Prahy 3 zveřejníme hned, jak bude připraven. Děkujeme za pochopení.