Kam se starým harampádím?

26. 4. 2020

Kam se starým harampádím?

S jarem je většinou spojen generální úklid domácností, balkonů, sklepů, půd či zahrad. Najednou tak stojí většina z nás před problémem, kam se vším tím starým nábytkem, koberci, lednicí a dalšími nepotřebnými věcmi. Je to přitom snadné. Všechen takový odpad je nejlepší odložit ve sběrném dvoře! Pro Prahu 3: sběrný dvůr Vackov

 

 

Vhodit do běžné popelnice starý koberec či lino, kusy nábytku, sutě nebo větví, to je špatně! Stejně nepřípustné je i nechat u popelnice stát nepotřebné věci, jako například lednici, sporák, televizi či počítač. K tomuto účelu slouží sběrné dvory. Ve sběrných dvorech hlavního města Prahy je možné odevzdat v podstatě jakýkoliv odpad kromě odpadu směsného. Odevzdání odpadu ve sběrném dvoře je pro fyzické osoby trvale hlášené na území hl. m. Prahy zdarma. Prokazujete se platnou občankou. Výjimku tvoří pouze pneumatiky (od 25 Kč za kus podle velikosti) a stavební suť (nad 1m3 je zpoplatněna).

Co smíte odložit?

Ve sběrném dvoře se sbírají hlavně ty komunální odpady, které by bylo obtížné odkládat do běžně používaných nádob na odpad kvůli objemu, případně odpady, které do běžného kontejneru vůbec nepatří. Přivézt sem můžete starý nábytek, koberce (velkoobjemový odpad), železný šrot, nebezpečné odpady z domácností, pneumatiky, stavební a demoliční odpad (většinou v omezeném množství), ořezané větve, shrabané listí a další zelený odpad ze zahrádek. Na sběrných dvorech můžete odložit, stejně jako do kontejnerů, i využitelné složky komunálního odpadu, jako jsou plast, papír, sklo, kovy a nápojový karton. Sběrné dvory jsou většinou také místem zpětného odběru, kde je možno odevzdat vysloužilé elektrické spotřebiče, starou elektroniku, počítače, zářivky a baterie. Od roku 2015 je na sběrných dvorech zaveden také sběr obnošeného textilu, oděvů a obuvi a v roce 2016 hl. m. Praha zavedlo sběr použitého potravinářského oleje a tuků.

Kdy je otevřeno?

Dnes je na území metropole v provozu 19 sběrných dvorů hlavního města Prahy. Jejich provozní doba je Po–Pá  8:30–18:00 (zimní období 8:30–17:00), So 8:30–15:00. Veškeré odpady se následně třídí za účelem recyklace, jde hlavně o papír, plasty, sklo, kov, baterie. Jiné se odevzdávají k likvidaci.

Odvoz si lze objednat

Nemáte jak odpad odvézt? Žádný problém. Na území hl. m. Prahy probíhá objednávkový svoz odpadu od občanů hl. m. Prahy. Jedná se o nadstandardní placenou službu. Odvoz je možné si objednat u provozovatelů sběrných dvorů hl. m. Prahy. (Pražské služby: 284 091 472, Komwag: 236 040 000, AVE CZ: 800 118 800. Odvézt je možné veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města Prahy. Cena je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry. Více informací najdete na www.portalzp.praha.eu