JAK VYBÍRAT PLASTOVÉ PYTLE DO ODPADKOVÉHO KOŠE?

12. 2. 2023

JAK VYBÍRAT PLASTOVÉ PYTLE DO ODPADKOVÉHO KOŠE?

Většina domácností produkuje různé druhy odpadu a není ho málo, v současném světě má produkce odpadu vzrůstající tendenci. Pro mnoho z nás jsou nepostradatelným pomocníkem plastové pytle na odpad. 

 

 

Na co se zaměřit při jejich výběru?

V pradávných dobách se žilo prostě – snědlo se jablko a ohryzek letěl do křoví, kde si s ním poradila příroda, podobně tomu bylo i u jiných druhů ovoce a u zeleniny.
Živočišného odpadu bylo pramálo – lidé byli zvyklí vše zpracovat.
Pokud zůstaly potravinové zbytky, často navíc končily jako krmivo pro hospodářská zvířata a jiného odpadu moc nebylo.

Postupem času s novými objevy a vymoženostmi a vyšší životní úrovní začalo přibývat nejen množství odpadu, ale i jeho druhová rozmanitost. Dnes jsou navíc běžně používány vícesložkové obaly (např. v papírové krabici jsou produkty baleny v plastových sáčcích) a také obaly, které jsou vyrobeny z více druhů materiálů – tzv. kombinované obaly (např. nápojové kartony).

Ještě donedávna nám stačil jeden odpadkový koš, který se jednou za čas vymyl, někdo ho vykládal třeba novinami a odpad vyhazoval do popelnice.

NENÍ PYTEL JAKO PYTEL – JAK VYBÍRAT PLASTOVÉ PYTLE DO ODPADKOVÉHO KOŠE?

Na trhu je dnes celá řada sáčků na odpad – jak si z té nepřeberné nabídky správně vybrat?
Pokud používáme plastové pytle do koše, tak samozřejmě očekáváme, že budou nepropustné, pod tíhou odpadu neprasknou, a pokud mají ucho, že na něm zůstanou.

Nedávno proběhla v rámci spotřebitelského testu anketa, které se zúčastnilo přes 4 000 respondentů, přičemž tři čtvrtiny dotazovaných uvedly, že pytle naplněné odpadky nevydržely a rozpadly se.
S těmito zkušenostmi se setkáváme v domácnostech, nepříjemné situace ale musí řešit i lidé, kteří mají úklid jako zaměstnání.

Nevhodná volba sáčků na odpad se může ukázat jako neekonomická a neekologická. Pokud si koupíme cenově výhodné pytle, můžeme zjistit, že zátěž nevydrží. Nakonec se tak může stát, že musíme sáhnout po více pytlích a pořizovací cena pytlů na odpad se rázem navýší.
Když si navíc k ceně připočteme čas za úklid rozsypaného smetí, příp. čisticí prostředky, které musíme na odstranění použít, náklady se mohou vyšplhat i několikanásobně výše než při investici do kvalitnějších sáčků na odpad.

JAKÉ JSOU TIPY A RADY PŘI VÝBĚRU PLASTOVÝCH PYTLŮ NA ODPAD DO KOŠE?

Obecně je třeba si říci, na jaký druh a jaké množství odpadu pytle potřebujeme – jiný pytel na odpad budeme volit ve chvíli, kdy do něj budeme odkládat odpad z pikniku, jiné požadavky budeme mít ve chvíli, kdy do něj bude čtyřčlenná rodina s malými dětmi vyhazovat směsný odpad.

Na informačních etiketách na obalech pytlů nebývají vždy uvedeny informace, z jakého konkrétního druhu materiálu jsou sáčky na odpad vyrobeny.
Často se dočteme obecnou informaci, že se jedná o „polyethylenovou fólii“, ze které bývají plastové odpadkové pytle vyráběny nejčastěji.

Tato nepřesná informace ale ukrývá značný rozdíl v odolnosti pytlů na odpad.

Chceme-li se vyhnout situacím, kdy sbíráme rozsypaný odpad z vlajícího pozůstatku sáčku na schodech bytovky nebo z okrasné zahrady, není rozhodujícím faktorem cena, výrobce, vůně ani barva apod., pozornost je potřeba zaměřit na druh použitého materiálu, jeho tloušťku a pevnost.

U plastových pytlů poskytnou větší odolnost ty, které jsou vyrobeny z tzv. LDPE (nízkohustotního polyethylenu), hovorově, ale nesprávně se tomuto druhu plastu říká igelit. Tento druh polyethylenu je pevnější, ideální je, pokud jsou pytle navíc opatřeny i zatahovacími páskami.

Méně odolné jsou obvykle pytle vyrobené také z polyethylenu, ale z tzv. HDPE (vysokohustotního polyethylenu), který mnozí z nás znají pod pojmem mikroten. Tento materiál je vzhledem ke svým vlastnostem náchylnější k prasknutí a přetržení.
Tyto pytle často nebývají opatřeny zatahovacími páskami a nedisponují ani zavazovacími uchy.

Na trhu jsou i pytle pohlcující pachy nebo s různými druhy vůní, které jsou příjemným zpestřením, tyto vlastnosti ale nemají na odolnost pytlů vliv.

PRO PŘÍRODU – JAK JE TO S „EKOLOGICKÝMI“ SÁČKY NA ODPAD?

Tady je potřeba zpozornět. V letech 2011 až 2015 proběhl pokus zaměřený na oxodegradabilní a biodegradabilní plasty, ze kterých se některé pytle na odpad vyrábějí. 

Podle výsledků výše zmíněného výzkumu se oxodegradabilní plasty za běžných podmínek na skládce nerozložily, při rozkladu navíc vznikají tzv. plastové mikročástice, které z ekologického hlediska představují spíše potenciální riziko.

Lépe nedopadly ani biodegradabilní plasty, které zůstaly po třech letech rozkladu v kompostu prakticky v nezměněném stavu – biologickou směs je totiž potřeba zahřívat na teplotu 60 °C.

JAKÁ JE CESTA PLASTOVÉHO ODPADU?

Co tedy dělat, když se chceme k přírodě a životnímu prostředí při nakládání s odpadem chovat ohleduplně?

Snažit se zredukovat množství odpadu, které vyprodukujeme. Tento odpad důsledně třídit, a pokud používáme sáčky na odpad, pak vybírat ty recyklovatelné.