Jak dlouho se rozkládají odpadky v přírodě?

15. 9. 2020

Jak dlouho se rozkládají odpadky v přírodě?

Doba rozkladu odpadu pohozeného v přírodě trvá  velmi dlouho. Jen pro představu tu hovoříme o rozmezí od 14 dnů po více než 10 000 let! Podíváme se na ty nejpřekvapivější rekordmany. 

 

 

Když vítězí příroda?

Platí to i pro rozklad všech možných druhů odpadu, kdy se bude stejný odpad rozkládat jinak ve vlhkém tmavém lese a jinak v suché vyprahlé poušti na přímém slunci. Každý z nás někdy narazil někdy v lese nebo kdekoli jinde  na nepěknou směs odpadků. Mimo nepěkný estetický i čichový zážitek jde ale o mnohem závažnější problém. Odpad uvolňuje do přírody jedovaté látky, a může být původcem zranění pro lidi i zvířata. Taková vyhozená baterie se rozkládá cca 200–500 let a zároveň uvolňuje do půdy velmi nebezpečné látky, které mohou značně poškodit životní prostředí a ohrožovat živé organismy.

Za jak dlouho se rozloží různé druhy odpadu?

V přírodě se nejrychleji rozkládá bioodpad, konkrétně ohryzky od jablek či hrušek – tento druh odpadu se rozloží zhruba za 14 dní. Déle už to trvá slupce od banánu, ta potřebuje 5 měsíců, a u takové slupky od pomeranče si na celkový rozklad počkáme celý 1 rok. Odpad z papíru, konkrétně papírový kapesník, noviny nebo kancelářský papír, se v přírodě rozloží až po 5 měsících. Podstatně delší je doba rozkladu u jednorázových plen, která dosahuje neuvěřitelných 250 let. Takový malý nedopalek cigarety potřebuje k celkovému rozkladu 15 let. Obyčejná žvýkačka dokonce až 50 let! Zapomeneme-li  v lese ponožku, potrvá 1,5 roku, než ji příroda dokáže zpracovat. Horší to je s koženými výrobky, jako jsou boty nebo pásky – ty totiž na celkový rozklad potřebují 40 až 50 let. Častým nálezem, který v lese nebo i jinde můžeme objevit, jsou rezavé plechovky. Než se plechovka rozloží, uplyne až 50 let, a proto se i nyní můžeme v lesích setkávat s plechovkami od jídla, na jejichž obsahu si mohli pochutnávat naši prarodiče. Igelitový sáček se rozkládá 25 let, plastový kelímek 70 let a taková PET láhev potřebuje celých 100 let! Neaseptické nápojové kartony bez hliníkové fólie pohltí příroda za cca 7 let, u těch s hliníkovou vrstvou to přírodě trvá cca 100 let, než je dokáže rozložit! Na špičce žebříčku jsou skleněné obaly, které se rozloží nejdříve za 1 000 let.

Zodpovědný přístup k přírodě a životnímu prostředí je odpovědností každého z nás.