EKODESIGN OBALŮ

7. 1. 2024

EKODESIGN OBALŮ

Jednorázové, či opakovaně použitelné? Malé, velké? Lehké, těžké? Z jednoho materiálu, nebo z vícero materiálů? A jak je to s recyklovatelností či dalším využitím obalů? Tyto a mnoho dalších otázek si kladou výrobci obalů na celém světě. Důvodů, proč ke změnám u obalů dochází, je celá řada. Co je ekodesign a jak vypadá ideální obal?

Ohleduplnější přístup ke zdrojům, přírodě a k životnímu prostředí je aktuálním tématem na celém světě.

 

 

I přesto, že v České republice máme perfektní dostupnost třídění odpadu a v třídění patříme dlouhodobě mezi premianty, je i u nás téma „udržitelnosti obalů“ velmi aktuální! Musí být zohledněny faktory, mezi které patří dostupnost technologií a materiálů, aby mohla proběhnout realizace, současně je potřeba umožnit značení informacemi, které musí být na obalech produktů uvedeny.
Výše uvedené požadavky by měly být ideálně v rovnováze s minimalizací dopadu prázdných obalů na životní prostředí.

    

EKODESIGN OBALŮ – NA CO NEZAPOMÍNAT?

1. Při návrhu obalů je potřeba přistupovat šetrně k využívání primárních zdrojů – ideální je, pokud při jejich výrobě spotřebujeme co nejmenší množství vstupních surovin.
V širším kontextu je snížení váhy obalů velmi důležité například proto, že bude i méně odpadu, který bude potřeba odstranit. Stejně tak budeme muset pro výrobu vytěžit méně materiálu, ale obal bude také lehčí pro přepravu, která se promítá například do velikosti uhlíkové stopy.
Dalším efektivním řešením může být v některých případech možnost opakovaného využití.

2. Jedním ze zásadních kritérií je tříditelnost obalů, zejména pak z pohledu spotřebitele by mělo být jasné, jak a kam obaly správně vytřídit.
Proto je na místě kombinovat co nejméně druhů materiálů; pokud je to nezbytné, pak udělat jednotlivé vrstvy snadno oddělitelné a používat jednoduše identifikovatelné materiály.

3. Pouze správně vytříděné obaly mohou putovat na třídicí linky a po dotřídění k materiálové recyklaci. I pro správné dotřídění odpadů na třídicích linkách je důležitá jednoduchá identifikovatelnost materiálů.

CO ZOHLEDNIT PŘI OBALOVÉM PRŮMYSLU Z HLEDISKA RECYKLOVATELNOSTI OBALŮ?

Pro efektivní recyklaci je důležité správné vytřídění a dotřídění odpadu.

Mezi primární faktory patří například:

  • přidaná aditiva a blokátory;
  • nadmíra potisku či použití nevhodných barev;
  • použití problematických materiálů, jako jsou například bioplasty, PVC a další

Mezi sekundární faktory patří například:

  • kontaminovaný materiál ze sběrných nádob, svozové techniky apod.;
  • užití neobvyklého materiálu – nedostupnost technologií, nenávratnost investic atd.;
  • zbytky potravin, chemických či toxických látek.

ŠEST RAD PRO SPRÁVNÝ EKODESIGN OBALŮ

Z hlediska ekodesignu tedy vyplývá, že je při návrhu obalů vhodné:

1. eliminovat aditiva;
2. stejně tak upozadit potisk či zvolit ekologické barvy;
3. uvádět na obalech informace o materiálovém složení a o tom, jak s obalem naložit;
4. preferovat obaly z jednoho materiálu;
5. vyhýbat se tzv. kompozitním materiálům, probarveným materiálům (bezbarvé materiály jsou z hlediska dalšího materiálového využití nejlepší);
6. používat masově běžné a snadno recyklovatelné materiály (PP, PET, PE, papír, sklo a další).

No a na nás všech je, abychom podpořili snahy výrobců správným tříděním odpadu. Jen tak totiž umožníme jeho další efektivní využití, nejhorší odpad je totiž ten, který skončí uložený bez možnosti dalšího využití na skládce.