Domácnosti plýtvají jídlem !

17. 7. 2021

Domácnosti plýtvají jídlem !

Třetina potravin, které ročně celosvětově vyprodukuje, skončí v odpadcích. Průměrný Čech ročně 785 kilo jídla spotřebuje a 200 vyhodí. Třetinu obědů ze školních jídelen žáci vyhodí do koše.

 

Stát proti plýtvání potravinami bojuje legislativou. Od loňského ledna musí všechny obchodní řetězce s prodejní plochou nad čtyři sta metrů čtverečních darovat potravinovým bankám a neziskovým organizacím neprodejné jídlo, které by jinak skončilo na skládce (poškozený obal,poškozený obal). 

Ovšem k největšímu plýtvání jídlem dochází v domácnostech.

Podle statistik plýtvají jídlem nejvíce lidé, kteří žijí sami. Plýtvání je často odvozeno i proto, že mnoho lidí si plete MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST a SPOTŘEBUJTE DO. Po skončení minimální trvanlivosti je jídlo obvykle ještě zcela v pořádku a není nutné jej vyhodit. Zdravotně závadné může být až po datu označené termínem SPOTŘEBUJTE DO.

Vyhazování jídla má vliv i na životní prostředí. Při výrobě potravin se plýtvá vzácnými zdroji. Například na výrobu jednoho kilogramu hovězího masa je spotřebováno 15 500 litrů vody. Maso však není nejnákladnějším produktem na výrobu. První místo totiž patří výrobě čokolády. Na jeden kilogram je potřeba přibližně 24 000 litrů vody. Výroba potravin také patří mezi odvětví s nejvyšším množstvím vypouštěných emisí CO2 na světě. Zemědělskému sektoru je přisuzováno až 14 procent celosvětových emisí, se započtením nepřímých následků jako je odlesňování však množství stoupá až ke 30 procent.

Lidé si plýtvání neuvědomují a ani netuší, kolik jídla vyplýtvají a kolik peněz takto vyhodí. Předpokládá se, že pokud by lidé tyto informace měli, své chování by mohli změnit. Je tedy třeba ukázat realitu plýtvání se všemi ekonomickými a environmentálními dopady.