BIOODPAD VERSUS KOMPOST: JAK SE LIŠÍ TŘÍDĚNÍ BIOODPADU?

6. 8. 2023

BIOODPAD VERSUS KOMPOST: JAK SE LIŠÍ TŘÍDĚNÍ BIOODPADU?

Dlouhodobě tvoří asi 25 % odpadu v našich popelnicích biologicky rozložitelný odpad. Vyhazovat kousky ovoce a zeleniny, podestýlku od zvířat nebo posekanou trávu do popelnice je přitom velká škoda. Bioodpad lze kompostovat a vytvořit si tak kvalitní hnojivo pro další pěstování. Co do něj třídit a jak se liší třídění bioodpadu do vlastního kompostu a do hnědých sběrných nádob?

Všichni produkujeme bioodpad, jen se liší jeho skladba a množství. Někteří z nás čím dál více dbají na trvalou udržitelnost, a tak se snaží předcházet potravinovému odpadu, a pokud jídlo zbyde, maximálně využívat zbytky i například prostřednictvím zero waste vaření.

javascript:void('body')Další významnou část bioodpadu z domácností tvoří rostlinný odpad ze zahrádek, pokojových květin nebo také od domácích mazlíčků.
Vyprodukovaný bioodpad v domácnosti, který lze třídit, se pak dává do vlastního kompostu či do sběrných nádob, ze kterých následně putuje k dalšímu efektivnímu využití…

 

 

 

BIOODPAD DO KOŠE NEPATŘÍ, PROTOŽE…

Ve směsném odpadu by bioodpad nebyl vůbec k užitku.

Naopak tím, že se dostane na skládku, dochází k jeho zakonzervování spolu s dalším nevyužitým odpadem bez možnosti efektivního zpracování. Čím méně odpadu na skládkách skončí, tím méně místa bude v přírodě zabírat.
Při rozkladu bioodpadu uloženého na skládkách se navíc nekontrolovatelně uvolňuje metan, který je významným zástupcem tzv. skleníkových plynů.

Bioodpad lze přitom zcela efektivně využít například v bioplynových stanicích k výrobě energie nebo díky recyklaci na hodnotnou zeminu.

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI TŘÍDĚNÍ BIOODPADU?

Doma vyprodukovaný bioodpad můžeme třídit například do:

-    Vlastního kompostu na zahradě, čímž umožníme jeho recyklaci na výživnou zeminu. Pokud nemáme zahradu, můžeme využít tzv. vermikompostér, který je ideální    alternativou pro kompostování v bytě.

-    V rámci individuálních sběrů bioodpadu – možnost třídění pro jednotlivé domácnosti.

-    Do veřejně přístupných nádob či velkoobjemových kontejnerů, které jsou umístěny na vyhrazeném místě v obcích.

-    Bioodpad můžeme třídit doma a dopravit jej například do kompostárny, do bioplynové stanice, na sběrný dvůr nebo do komunitních zahrad.

KDY, PROČ A JAK SE MŮŽE LIŠIT TŘÍDĚNÍ BIOODPADU?

Do bioodpadu obecně patří skořápky od vajec, čajové sáčky, kávové filtry se sedlinou, papírové kartony od vajec, ale i slupky od citrusů nebo zbytky masových pokrmů, exkrementy – všechny tyto položky jsou biologicky rozložitelné, ale…

Je potřeba si uvědomit, kdo bioodpad zpracuje a za jakých podmínek. Liší se totiž způsob zpracování vytříděného bioodpadu i účel jeho využití.