Veřejná zeleň (nepořádek, projevy vandalismu) #19022 Stav hlášení: Vyřízený problém

Vložil(a): Petr   |   21. 3. 2023 (17:32) | Zobrazit všechna hlášení přispěvatele

nepořádek v zeleni.

Reakce Čisté Trojky | 22. 3. 2023 (09:31)

Informace o pozemku
Parcelní číslo: 3617
Obec: Praha [554782]
Katastrální území: Žižkov [727415]
Číslo LV: 108
Výměra [m2]: 2740
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití: zeleň
Druh pozemku: ostatní plocha
Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo Podíl
Vysoká škola ekonomická v Praze


Reakce Čisté Trojky | 22. 3. 2023 (09:36)

Dobrý den,
Vámi uvedený pozemek je ve vlastnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. MČ-P3 zde nemá žádné pravomoci a ani nemůže dle platných zákonů jakkoli zasahovat do vlastnictví cizích subjektů, a tedy je nemůže ani uklízet.

O úklid budete muset požádat vlastníka pozemku či na něj učinit oznámení na Policii pro zanedbání povinností vlastníka.

Děkujeme za pochopení MČ-P3

Vložil(a): Petr   |   22. 3. 2023 (09:51) | Zobrazit všechna hlášení přispěvatele

Děkuji za informace, informoval jsem vlastníka pozemku.