Velkoobjemové kontejnery v lednu 2021

28. 12. 2020

Velkoobjemové kontejnery v  lednu  2021

Pokud se potřebujete zbavit věcí velkých rozměrů, můžete využít velkoobjemových kontejnerů ( VOK ) jejichž přistavení na leden je rozepsáno v tabulce.

VOK budou přistavovány v pracovní dny pouze po dobu 4 hodin v odpoledních hodinách a o víkendech ve stejném režimu v dopoledních hodinách. Po dobu přistavení VOK bude přítomna obsluha, která zajistí správné ukládání objemného odpadu a bude dohlížet, aby nedošlo ke zneužívání přistavených kontejnerů živnostníky a firmami.

 Žádáme občany, aby neodkládali odpad v jejich okolí!

Co do velkoobjemového kontejneru patří? 

Starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?

Živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např.: autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

stanoviště

datum

od 

do

Přemyslovská x Sudoměřská

  07.01.2021   

15:00     

19:00.   

U Rajské zahrady x Vlkova

 09.01.2021

09:00

13:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí

 09.01.2021

10:00

14:00

Tachovské náměstí

 14.01.2021

15:00

19:00

nám. Jiřího z Lobkovic

 16.01.2021

09:00

13:00

nám. Barikád

 16.01.2021

10:00

14:00

Kostnické náměstí x Blahníkova

 21.01.2021

15:00

19:00

Jeseniova 143

 23.01.2021

09:00

13:00

Přemyslovská x Orlická

 23.01.2021

10:00

14:00

Sudoměřská x Křišťanova

 28.01.2021

15:00

19:00