Velkoobjemové kontejnery na únor 2022

29. 1. 2022

Velkoobjemové kontejnery na únor 2022

Pokud se potřebujete zbavit věcí velkých rozměrů, můžete využít velkoobjemových kontejnerů ( VOK ) jejichž přistavení na únor je rozepsáno v tabulce.

VOK budou přistavovány v pracovní dny pouze po dobu 4 hodin v odpoledních hodinách a o víkendech ve stejném režimu v dopoledních hodinách. Po dobu přistavení VOK bude přítomna obsluha, která zajistí správné ukládání objemného odpadu a bude dohlížet, aby nedošlo ke zneužívání přistavených kontejnerů živnostníky a firmami.

Žádáme občany, aby neodkládali odpad v jejich okolí!

 

 

 Co do velkoobjemového kontejneru patří? 

Starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?

Živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např.: autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

staŮoviště

datum

od

do

Přemyslovská × Sudoměřská

3. 2. 2022      

15:00   

19:00  

U Rajské zahrady × Vlkova

5. 2. 2022

 9:00

13:00

Soběslavská × Hollarovo nám.  

5. 2. 2022

10:00

14:00

Prokopovo nám.

10. 2. 2022

15:00

19:00

nám. Jiřího z Lobkovic

12. 2. 2022

 9:00

13:00

nám. Barikád

12. 2. 2022

10:00

14:00

Kostnické nám.× Blahníkova

17. 2. 2022

15:00

19:00

Jeseniova 143

19. 2. 2022

 9:00

13:00

Přemyslovská × Orlická

19. 2. 2022

10:00

14:00

Sudoměřská × Křišťanova

24. 2. 2022

15:00

19:00