Třídit jde i zdarma

29. 9. 2019

Třídit jde i zdarma

Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s naší MČ rozšiřuje území, na kterém poskytuje službu „Stanoviště separovaného odpadu v domovním vybavení“. Vlastníci nemovitostí mají nyní možnost zdarma získat sběrné nádoby o objemu 120 nebo 240 litrů na papír, plasty a sklo a to samozřejmě včetně pravidelného odvozu odpadu, který je také zdarma. Jedinou podmínkou je dostatečná plocha pro umístění sběrných nádob uvnitř objektu nebo na pozemku vlastníka (na zahradě, ve dvoře, apod.).

Jestliže donášková vzdálenost přesahuje 15 m je povinností vlastníka či správce objektu v den svozu zajistit přistavení nádob před objekt nebo si se svozovou společností dohodnout donáškovou službu. V případě donáškové služby (smluvní, či nadstandardní) je povinností vlastníka či správce objektu zajistit svozové společnosti duplikát klíče od vchodových dveří. Obyvatelé těchto nemovitostí budou mít možnost třídit odpady přímo v objektu, což by mělo zvýšit objem vytříděného odpadu a v konečném důsledku snížit vlastníkům náklady za odvoz směsného komunálního odpadu. Upozorňujeme, že služba je výhradně určena pro fyzické osoby. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání sídlící v dané nemovitosti nemají oprávnění sběrné nádoby využívat. Úklid kolem těchto nádob zajišťuje vlastník či správce nemovitosti.

Tato nadstandardní služba je primárně určená pro území památkové zóny včetně ochranného pásma pražské památkové rezervace. Jde o provozně i administrativně náročnější proces a je zapotřebí počítat s určitou dobou pro jeho zavedení. Nicméně se jedná o zajímavou alternativu ke stávajícím venkovním stanovištím tříděného odpadu.

Od roku 2002 funguje ve vybraných městských částech tento projekt, díky kterému mají lidé vlastní nádoby na tříděný odpad. 

Magistrát hlavního města Prahy se dlouhodobě snaží podporovat třídění odpadu v hlavním městě. Je nutné říci, že v tomto ohledu je hlavní město jedno z nejlepších v celé České republice. Jeden z nástrojů, jak toho můžeme dosáhnout, je podpora tzv. domovních stanovišť pro tříděný odpad u fyzických osob ve městských částech.