Odpad nad zlato

12. 3. 2021

Odpad nad zlato

Ze zbytků jídla vzniká palivo, ze suti kvalitní beton.

Pomocí bakterií se z prošlých potravin, zbytků jídel či z odpadní vody vyrobí bioplyn, který se díky speciální technologii upraví na biometan. Ten je vlastnostmi identický se zemním plynem.

Po pilotním odzkoušení se v Brně ovšem nepokračuje, vodárny mají s bioplynem jiné plány. Ale úspěšným projektem z Brna se inspirovali i v Praze a v blízké době i na jihu moravy. 

Cirkulární ekonomika, tedy využití odpadu jako zdroje, začíná být pro řadu firem časté téma. Zpracování suti by ušetřilo více jak tři a půl miliardy za rok a emise oxidu uhličitého by klesly o více jak jeden milion tun odpadů. Přibližně 90 procent druhotných surovin ze stavebnictví se nevyužívá a končí na skládkách, suť představuje necelou polovinu objemu všech odpadů vyprodukovaných v České republice. Ministerstvo průmyslu chce využití odpadů podporovat.