Kam vyhodit starý počítač, monitor či tablet?

20. 11. 2021

Kam vyhodit starý počítač, monitor či tablet?

S počítačem, tabletem, monitorem – tedy vlastně elektroodpadem – je to tak trošku oříšek. Není to totiž tak snadné jako s dopitou PET láhví, kterou jednoduše sešlápneme a vytřídíme do kontejneru na plast. Představa, že někde rozebíráme a sešlapujeme starý počítač, tablet či monitor, je přinejmenším komická a zajisté poměrně náročná na realizaci.

 

 

KAM VYHODIT VYSLOUŽILÝ POČÍTAČ, TABLET ČI MONITOR?

Možná jste si někdy všimli, že na svém fungl novém elektrozařízení máte recyklační symbol přeškrtnuté popelnice.
Likvidace vysloužilého elektrospotřebiče začíná poplatkem. Logicky. Za co se v dnešní době neplatí, že? Tenhle ale až tak nebolí a rozhodně má smysl. Elektrospotřebič dokonce můžete odložit i u jiného prodejce elektroniky, ne jen u toho, kde kupujete nový produkt (podobně je tomu například u třídění pneumatik). Další možností, jak ekologicky vytřídit elektrospotřebič, je odvézt ho do sběrného dvora.

ELEKTROSPOTŘEBIČE MŮŽEME TŘÍDIT DO SPECIÁLNÍCH KONTEJNERŮ

Při svých občasných toulkách do hobbymarketů (nebo i jinam) máte velmi často příležitost setkat se s nejčastěji červeným kontejnerem, který bývá obvykle nadepsán „Elektro“.I tuto nádobu můžete využít pro třídění vysloužilého elektroodpadu. Tyto kontejnery nejsou určeny pro třídění velkých elektrospotřebičů, nicméně pro ty menší poslouží víc než dobře. Ono je to také logické. Malé spotřebiče se v domácnosti točí mnohem rychleji než ty velké. Mobilní telefony, tablety nebo třeba fény měníme v častějších intervalech než pračku nebo ledničku. A víte, že červený kontejner máme jen u nás v České republice? Nikde jinde v Evropě ho nenajdete. I proto jsme jasným lídrem, co se týče recyklace elektroodpadu.

KAM VEDE CESTA VYTŘÍDĚNÉHO ELEKTROSPOTŘEBIČE ZE SBĚRNÉHO MÍSTA, SBĚRNÉHO DVORA ČI KONTEJNERU?

Počítač, tablet nebo třeba monitor jsme se rozhodli odnést například do sběrného dvora. Kam ale poputuje posléze a jaký bude jeho další osud? Vytříděný elektroodpad bude odvezen na specializované pracoviště zaměřené na ekologickou likvidaci a recyklaci elektroodpadu. Zde se postarají o jeho rozebrání. Nejprve se odstraní nebezpečné látky (u notebooků mimo jiné například baterie a LCD obrazovky).
Po odstranění těchto látek se následně odpad rozdrtí a roztřídí dle jednotlivých druhů použitých materiálů.
Recyklovatelné materiály jsou potom díky recyklaci využity pro výrobu nových výrobků, kde jsou často prvotní suroviny nahrazovány druhotnými surovinami – ty vznikají právě díky procesu recyklace. Nedochází tak ke zbytečnému zatěžování přírody. Ať je postup recyklace jakýkoliv, nezapomínejte, že nejdůležitější impuls musí vzejít od vás. Jakmile elektroodpad nevytřídíte, zaplatili jste vlastně recyklační poplatek zbytečně a je třeba si také uvědomit silně neekologické dopady na přírodu.

CO SE Z POČÍTAČE JEDNOU STANE?

To vždy záleží na materiálovém složení rozebíraného elektrospotřebiče a také na zpracovateli.
Z vytříděného monitoru, počítače, tabletu, ledničky… no vlastně jakéhokoliv elektroodpadu se mohou vyrábět například ramínka na oblečení, plastové poklice na kola od aut, sorbent na absorpci motorových olejů či různé plastové nádoby. Možnosti využití jsou samosebou daleko širší.