Závady chodníků a komunikací #22361 Stav hlášení: Vyřízený problém

Vložil(a): Jan   |   25. 2. 2024 (14:17) | Zobrazit všechna hlášení přispěvatele

Z oblíbené hospody Pub na plech každou noc svítí reklamní poutač před podnik. Což o to, reklama jako reklama, neměl bych problém pokud by světlo svítilo na chodník před podnik a ne do vozovky na přechod. Obsluha mi sdělila, že s tím nic dělat nebude. Proto se obracím na vás.

Reakce Čisté Trojky | 26. 2. 2024 (08:25)

Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět. Předáváme na MČ P-3.
Marek Čistá Trojka

Reakce Čisté Trojky | 26. 2. 2024 (10:19)

Dobrý den,

v této problematice nemá odbor ochrany životního prostředí Úřad městské části Praha 3 bohužel žádné kompetence. V současné době světelné znečištění není v České republice právně ošetřené, žádný právní předpis nestanoví, který správní orgán tento veřejný zájem chrání, ani jaké jsou pro světelné znečištění limitní hodnoty.

Zmínky o obtěžování světlem lze nalézt v zákoně č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, § 1013, odst. 1, dle kterého se “Vlastník zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod. Domáhání se práv plynoucích z § 1017 občanského zákoníku je věcí soukromoprávní a bylo by nutné obrátit se na příslušný soud. Obtěžování světelným zářením ze staveb je dále řešeno v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), kde je v § 137 odst. 1, písm. a) ukotvena pravomoc stavebního úřadu nařídit „vlastníku stavby, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku nezbytné úpravy, jimiž se docílí, aby užívání stavby nebo jejího zařízení neohrožovalo životní prostředí, nepřiměřeně neobtěžovalo její uživatele a okolí hlukem, exhalacemi včetně zápachu, otřesy, vibracemi, účinky neionizujícího záření anebo světelným zářením“

Ve věci provozu konkrétního osvětlení Vám doporučuji se obrátit na Technologii hlavního města Prahy, a.s., která zajišťuje správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení v Praze Kontakty - Technologie Hlavního města Prahy, a.s. (thmp.cz).

Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem
Marek Čistá Trojka