Veřejná zeleň (nepořádek, projevy vandalismu) #15234 Stav hlášení: Vyřízený problém

Vložil(a): Marek   |   3. 11. 2021 (08:26) | Zobrazit všechna hlášení přispěvatele

Dobrý den,
Chci nahlásit dlouho neřešený nepořádek mezi pěším spojením Ohrady a Karlína. MČ tuto oblast, kudy chodí mnoho lidi mezi dvěma MČ, dlouhodobě a systematicky ignoruje. Na místě se nachází dlouhodobě přerostlá a neudržovaná zeleň, která zmenšuje průchozí prostor. Listy tlející na zemi tvoří kluzkou špinavou vrstvu a další plevel ničí chodníky a schody. Cesta je ve spodní části zavalena bahnem a kamením z ČERVENCOVÝCH dešťů. V Karlíně zas přes začátek trasy leží spadlý strom od vichřice před dvěma týdny. Není zde žádné upozornění na nebezpečí, označení nebo jakákoliv snaha situaci řešit. Dále MČ dlouhodobě ignoruje problém s bezdomovectvím zde, kdy je běžné spatřit osoby vykonávající potřebu v blízkosti cesty nebo cyklostezky. Dále výkaly přímo na schodech, injekční stříkačky a poházené, pravděpodobně kradené, kabelky a tašky. To vše u cyklostezky kudy chodí maminky s dětmi a občané mezi dvěma MČ. V podchodu pod vlaky jsou denně běžní sprejeři popíjející alkohol a užívající marihuanu. Tento problém je dlouhodobě naprosto ignorován. Prosím u uklizení a zkulturnění prostoru. Dále o zajištění pravidelných kontrol a udržování dlouhodobého pořádku včetně pravidelných kontrol od městské policie. Zejména na podzim, kdy je tma je tato cesta nejvýše problematická, hlavně pro ženy, které jsou samy.

Reakce Čisté Trojky | 3. 11. 2021 (11:49)

Dobrý den,
Zde se nejedná o pozemky MČ, ale o majetek podniku Českých drah. MČ-P3 dle nařízení magistrátu bohužel nemůže zasahovat do majetků jiných subjektů, a tak v tomto případě nemůže s touto oblastí nic dělat. Situace nás velmi mrzí a snažíme se o řešení problémů v této oblasti s příslušnou organizací jednat.
Velmi by nám pomohlo, kdyby jste se jako občan obrátil v této věci na České dráhy či Správu železničních cest, do jejichž kompetence tato oblast spadá.

Děkujeme za pochopení MČ-P3

Vložil(a): Marek   |   4. 11. 2021 (09:14) | Zobrazit všechna hlášení přispěvatele

Dobrý den,
děkuji za odpověď. Oslovil jsem ČD, SŽDC, Prahu 3 a Prahu 8 ve společném e-mailu, který se Vám možná dostal včera k rukám. K Vaší odpovědi, která není zcela přesná. Horní a spodní část této cesty je dle katastru majetkem Hl.m.Prahy. A nejvíce zanedbaná je právě horní a spodní část. Takže problém je ve skutečnosti co? Bezdomovci, odpad, výkaly, stříkačky, tlející a přerostla zeleň. Cesta, schody a podchody ve správě CD/SZDC jsou paradoxně nejčistší části trasy. Vaše odpověď byla trochu alibistická. A dále. Bezpečnost máte jako MČ taky na starost. Mate možnost požádat o spolupráci MP a zařídit občasné hlídky a zapojit se do komunikace s neziskovkami a řešit problém drog s bezdomovectvím. To je ve Vaší gesci. Další subjekty byly osloveny, není ale namístě si to přehazovat jako horký brambor a vyhýbat se zodpovědnosti. Navíc jako lidmi volený orgán, který má hájit jejich zájmy.

Vložil(a): Marek   |   4. 11. 2021 (13:09) | Zobrazit všechna hlášení přispěvatele

A nyní odpověď SZDC:
Správa železnic, státní organizace, obdržela Vaše podání, které se týká zanedbané pěší cesty spojující část Prahy 3 – Ohrada a část Prahy 8 – Karlín.
K Vašemu podání Vám sdělujeme, že předmětné cesty pro pěší, včetně pozemků, byly v březnu 2021 na základě Smlouvy o výpůjčce bezúplatně předány do užívání Hlavnímu městu Praha.
Ke dni podpisu této smlouvy byly objekty v řádném stavu. Správa železnic zajistila na své náklady jejich opravu a vyčištěním. Následně Hlavní město Praha objekty převzalo do své péče. Údržbou je pověřena společnost TSK. Totéž se týká cyklostezky Krejcárek - Bulhar.
Se svým podnětem se, prosím, obraťte na uživatele dotčených pozemků.