Veřejná zeleň (nepořádek, projevy vandalismu) #12858 Stav hlášení: Vyřízený problém

Vložil(a): Tomáš   |   4. 1. 2021 (11:54) | Zobrazit všechna hlášení přispěvatele

V parku Židovské pece jsem při procházce zjistil, že bylo pokáceno minimálně 8 zdravých stromů. Nechápu, jak je to možné při současné snaze vysazovat co nejvíce zeleně! Byly to krásné vzrostlé stromy, například 2 borovice u kamenů atd. Komu tam vadily? Dále chci upozornit na neshrabané staré listí na chodníku u dětského hřiště a pohozený roztržený igelitový pytel se shrabaným listím. V příloze zasílám dokumentační fotky a prosím o informaci v této věci.

Vložil(a): Tomáš   |   4. 1. 2021 (17:09) | Zobrazit všechna hlášení přispěvatele

tomcurin@email.cz

Reakce Čisté Trojky | 5. 1. 2021 (11:04)

Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět. Předáno na odbor zeleně.
Pavel, Čistá Trojka

Reakce Čisté Trojky | 11. 1. 2021 (09:17)

Dobrý den,

kácení, které probíhalo v parku Židovské pece, bylo provedeno na základě Rozhodnutí o kácení dřevin č. j. UMCP 410584/2020 ze dne 11.9.2020. Pokácené dřeviny vykazovaly velmi zhoršený zdravotní stav a provozní bezpečnost. Za kácené dřeviny je v "Rozhodnutí" nařízená náhradní výsadba, která má být realizována do 30. 11. 2023.
referentka oddělení správy zeleně a investic

Vložil(a): Tomáš   |   13. 1. 2021 (10:36) | Zobrazit všechna hlášení přispěvatele

Nejprve bych rád poděkoval za odklizení roztrženého pytle s listím. Dále bych chtěl reagovat na Vaši odpověď. Souhlasím s tím, že část stromů bylo nutno pokácet, ale nesouhlasím s vykácením zdravých stromů jichž byla cca třetina a které ničemu a nikomu nepřekážely a nikoho neohrožovaly. Je s podivem, že k tomu došlo, když se prezentujete jako ochránci zeleně a přírody (viz Radniční noviny). A když už k tomu došlo, proč je termín nové výsadby stanoven až do 11/2023!? Nebylo by žádoucí, vzhledem k výše napsanému vysadit nové stromy co nejdříve, tedy již letos?
Do Nového roku hodně úspěchů přeje
Tomáš Cuřín