Další podněty Čisté Trojce #12324 Stav hlášení: Vyřízený problém

Vložil(a): Maja   |   24. 10. 2020 (17:53) | Zobrazit všechna hlášení přispěvatele

Neporadek bezdomovcy
Pokud nejste správným příjemcem žádosti, pomozte mi poslat ji na správnou adresu, prosim vas.


odpadky, boje, lidské výkaly, bezdomovci se rozbili na prázdném nezajištěném dvoře mezi budovami a dělali si párty a nepořádek, protože bezdomovec Amadeus je otevřený.
Bydlíme v Dalimilově ulici na Žižkově.
Bydlíme v Dalimilově ulici na Žižkově.
Uvedená místa jsou mezi Dalimilova 9 a Dalimilova 13:
>>> google.com/maps/place/Dalim…">google.com/maps/place/Dalim…
>>> google.com/maps/search/Dali…">google.com/maps/search/Dali…

Prosím mi vědět, jak správně nahlásit odpadky, které se kolem budovy shromáždili bezdomovci?
Stále přinášejí další a další odpadky a odpadky na prázdné soukromé pozemky kolem naší budovy, protože plot není zabezpečený.
Tato místa se stávala místem pro shromažďování a pití a bezdomovců. Z ulice může do těchto nemovitostí vstoupit každý a vypadá to děsivě, když se tam po pití pohádá 4 - 5 z nich.
Jak vidíte na obrázcích, je to místo pro vznik zdravotních rizik.

Jako samostatné téma čištění prosím navrhněte, jak nahlásit čistotu trávy kolem budovy?
Minulý týden bylo naplánováno podrobné čištění ulice v našem bloku. Ale tráva na chodníku nebyla odstraněna.
Můžete pro toto čištění zorganizovat samostatnou akci?

S pozdravem,
Maja Banovcanin


garbage, fights, human excrement, homeless broke o on empty not secured yard in between buildings and making party and mess since homless shelter Amadeus is open.
We live at Dalimilova street, Žižkov.

>>> google.com/maps/place/Dalim…">google.com/maps/place/Dalim…
>>> google.com/maps/search/Dali…">google.com/maps/search/Dali…

Please let me know the proper way to report the garbage that homeless people have gathered around the building? They keep bringing more and more trash and garbage on empty private property around our building because the fence is not secured.
Those places became places for homeless gathering and drinking. From the street-side, everyone can enter these properties and it looks scary when 4 -5 of them are quarrelling there after drinking. As you can see on the pictures it is a place for health risk to start.

As separate topic of cleaning please propose how to report the cleanliness of the grass around the building?
Last week it was scheduled detailed cleaning of a street in our block. But grass on the pavement was not removed.
Can you organize separate action for that cleaning, please?

Kind regards,
Maja

Reakce Čisté Trojky | 26. 10. 2020 (11:31)

Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět. Předáváme na Odbor životního prostředí, ale zřejmě se asi jedná o soukromé pozemky.
Pavel, Čistá Trojka